Iran University of Medical Sciences (Iran) Equipment training for Muttrah Shad’s two sons in the first two events Short equipment leaves the financial/deletion of rice on the preparation of equipment

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اثر کم حذف ارز ترجیحی بر تجهیزات پزشکی، گفت: گردش مالی سالانه شرکت
های تجهیزات پزشکی در کشور حدود سه میلیارد دلار است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سیدمحمد پورحسینی؛ مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل دفتر وزارتی صبح یکشنبه دوم مرداد 1401 در افتتاحیه اولین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان اظهار کرد: بیش از یکهزار و 500 شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی فعال هستند که گردش مالی سالانه آنها حدود سه میلیارد دلار برآورد می شود.
وی با بیان اینکه 40 درصد این شرکتها در حوزه تولید و 60 درصد در حوزه واردات، فعالیت دارند، افزود: به دلیل کاهش وابستگی به خارج از کشور در سال های اخیر، حذف ارز ترجیحی کمترین اثر را در حوزه تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است.
پورحسینی با اشاره به نامگذاری سال 1401 با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی به اتکای شرکتهای دانش بنیان در کمیت و کیفیت تولید، در منطقه سرآمد هستیم.
مشاور وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی موجب اطمینان جامعه پزشکی شده و به دنبال آن امکان ارائه خدمات ارزان تر نیز برای شهروندان فراهم می کند.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت های دانش بنیان که در مسیر رفع کمبودها و کاهش وابستگی به خارج از کشور در حوزه تجهیزات پرشکی گام برمی دارند، حمایت می کند.
ضرورت تقسیم کار و هدایت هدفمند پروژه های دانش بنیان
دکتر مصطفی قانعی؛ دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری نیز با اشاره به رویکرد تقسیم کار ملی در اولین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان، گفت: شناسایی نیازهای اساسی و ظرفیتها، تعیین اولویت ها و تقسیم کار هدفمند برای حمایت و هدایت پروژه های دانش بنیان ضروری است.
وی با بیان اینکه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) از تحقیقات و فناوری در کشور حمایت می کند، افزود: علاوه بر این صندوق «نوآوری و شکوفایی» و همجنین «معاونت علمی» ریاست جمهوری دو ظرفیت دیگر برای حمایت از پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان هستند.
عدم توازن در توانمندیهای داخلی، فقدان زیرساخت های آزمایشگاهی، عدم سرمایه گذاری در فناوری های آینده و کمبود نقدینگی شرکتهای دانش بنیان به عنوان چالش های در حوزه تجهیزات پزشکی برشمرد و خاطرنشان کرد: مراکز شتابدهنده در کشور تجربه موفقی هستند؛ چون تولید کننده ها با بهره مندی از مشاوره شخص یا مجموعه ای که مسیر تولید را طی کرده، می توانند موفق تر عمل کنند.
وی یادآور شد: دانشگاه ها تولید کننده نیستند اما می توانند با راه اندازی شتابدهنده ها به شرکت های دانش بنیان کمک کنند.
پایان مطلب//